Rekrutacja

StartRekrutacja
Rozwiń

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Medyczny Trener Personalny Podanie o przyjęcie na studia (38 KB)
• kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy (79,5 KB)
• kserokopia odpisu dyplomu ukończenia wyższej uczelni (wystarczy licencjat) odpis dyplomu do wglądu na pierwszych zajęciach
• kserokopia dowodu osobistego
• jedno zdjęcie legitymacyjne
• kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 100 złotych ( opłatę prosimy wpłacać na konto: 78 2490 0005 0000 4600 1078 2318 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata). Koszt opłaty rekrutacyjnej zostanie odliczony od kwoty czesnego. W przypadku nie uruchomienia kierunku opłata wpisowa będzie zwrócona. Dokumenty wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć na adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu GUMed Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk; tel.: 58 349 12 81 – sekretariat lub E-mail: medycznytrenerpersonalny@gumed.edu.pl
Koszt studiów
Opłata za całe studia wynosi 6000 złotych. Brak opłat ratalnych. W wyjątkowych przypadkach na wniosek słuchacza Dziekan może wyrazić zgodę na opłaty ratalne. Opłatę rekrutacyjną (zwrotną) należy uiścić od 15.02.2021 do 28.02.2021.
Dokumenty można składać od 04.01.2021 do 30.01.2021
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych – marzec 2021
Studia podyplomowe zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia minimalnej liczby uczestników, nie mniej niż 25 słuchaczy. Maksymalna liczba miejsc przewidzianych na studiach wynosi 32 uczestników.
Uruchomienie procedury rekrutacyjnej nastąpi po dostarczeniu (przesłaniu) ww. dokumentów na adres:
Dokumenty wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć na adres:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu GUMed, Dębowa 21, 80-204, Gdańsk; tel.: 58 349 12 81 – sekretariat lub E-mail: medycznytrenerpersonalny@gumed.edu.pl
lub osobiście:
PN-PT w godz. 9:00-14:00, Dokumenty należy składać do 30.01.2021 r.