Medyczny trener personalny - studia podyplomowe w GUMed

StartMedyczny trener personalny ...
Rozwiń

MEDYCZNY TRENER PERSONALNY

Medyczny trener personalny jest odpowiedzią na potrzeby runku, jest pomostem łączącym gabinet fizjoterapeuty, dietetyka oraz trenera specjalisty z zakresu prawidłowej aktywności fizycznej. Obejmuje indywidualizację pracy z klientem/pacjentem w różnych dysfunkcjach ruchowych oraz chorobach. Narastające zainteresowanie różnych grup społecznych prawidłowym stylem życia, oraz chęć posiadania indywidualnego trenera personalnego znającego się na żywieniu, fizjoterapii, odnowie biologicznej oraz szeroko rozumianej medycynie przyczynia się do dużego zainteresowania nowym zawodem.

Dwusemestralne studia podyplomowe Medyczny trener personalny wyposażą uczestnika w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, metod i form treningowych, planowania treningu zdrowotnego i terapeutycznego. Ponadto kierunek tych studiów dostarczy słuchaczom umiejętności praktycznych i wiedzy w zakresie programowania aktywności fizycznej, żywienia, suplementacji, usług marketingowych i przedsiębiorczości. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Medyczny Trener Personalny upoważniające do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia zatrudniania jako specjalista m. in. w ośrodkach odnowy biologicznej, siłowniach, klubach fitness, klubach sportowych, hotelach z infrastrukturą rekreacyjną.
Slajd1.JPG

W związku z obecna sytuacją epidemiologiczną (Covid-19) zajęcia planuje się głównie w formie zdalnej. O zmianie formy na stacjonarną będziemy informować na stronie.